ATM Facility Available POS Facility Available SMS Alert Facility Available Register Now To Your Nearest Branch


About Us :-सरव्यवस्थापकांचे कार्य योजना पत्रक :-
          आपली शंकर नागरी सहकारी बँक आज उत्तम प्रगती पथावर आलेली आहे.बँकेने मागील वर्षात उत्तम प्रकारे व्यवसाय करून नफ्यात व व्यवसायात वाढ केलेली आहे. बँकेने ठेव योजना कार्यनवीत करून उत्तम प्रकारे ठेवी प्राप्त केल्या. मागील कार्य योजना पत्रकामध्ये शाखेला उद्दिष्टे दिले होते. त्याची पूर्तता जवळपास झालेली असून मार्च - २०१४ वर बँकेचा ठेवी ८१ कोटी २५ लाखावरून मार्च - २०१५ ला ९२ कोटी ०२ लाखावर गेले आहे. म्हणजेच १० कोटी ७७ लाखांनी वाढ झालेली आहे. बँकेचे कर्ज वाटप ४६ कोटी वरून ५८ कोटी ५२ लाखावर गेले आहे .
बँकेला ढोबळ नफा हा १ कोटी ५४ लाख झालेला असून नक्त (तरतुदी नंतर ) नफा १ कोटी २० लाख झालेला आहे. बँकेचे एन. पी .ए. प्रमाण ,सी. आर .आर .चे प्रमाण रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार राखून ठेवले आहे. बँकेची प्रती सेवक व्यवसाय क्षमता २ कोटी ८४ लाख एवढी आहे.
बँकेने मार्च २०१५ वर खालील प्रमाणे आर्थिक प्रगती केलीली आहे.            

मागील २ वर्षाचा आढावा (रक्कम रु.लाखात )

तपशील २०१४ २०१५
भाग भांडवल २२२.१९ २६१.४१
राखीव निधी ३२७.४० ४९०.६९
ठेवी ८१२४.६१ ९२०२.१३
कर्ज ४६००.८९ ५८५२.४८
एन.पी.ए (नेट) ४६.१७ ०.००
टक्केवारी १.०६% ०.००%
सी.आर.ए.आर. २२.२८% १९.१८%
शाखा
नफा १११.७५ १२०.२६
लाभांश १०% १०% शिफारस
प्रती कर्मचारी व्यवसाय २.४९ २.८४
प्रती कर्मचारी नफा ०२.१९ २.२७
ऑडीट वर्ग 'अ' 'अ'
                           वरील आढावा पाहता आपल्या बँकेची आर्थिक परिस्थिती भक्कम आहे असे दिसून येते याचे सर्व श्रेय आपणा सर्वांचेच आहे. आपल्यासर्वांचा सहकार्यामुळे व अथक परिश्रमामुळे नागपूर येथील नचिकेत प्रकाशनातर्फे मराठवाडा विभागातून सर्वोत्तम सेवा कार्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या "नचिकेत गौरव पुरस्कार - २०१५" आपल्या बँकेस प्राप्त झाला आहे. त्या बद्दल आपल्या सर्वांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. अहवाल वर्षामध्ये बँकेला व्यवसाय वाढ होणे करिता शाखा उघडणे आवश्यक्य आहे,त्याकरिता भारतीय रिझर्व बँकेच्या ABP नियमानुसार बँकेला चालू वर्षात काबरानागर नांदेड, मुदखेड, पूर्णा, नरसी या नवीन शाखा ग्राहकांचा सेवेसाठी रुजू झालेले आहे. व लवकरच औरंगाबाद येथे शाखा उघडण्याचा माणस आहे.
तंत्रज्ञानातील प्रगती :-
           मागील वार्षिक कार्ययोजना मध्ये स्पर्धेत टिकून राहण्याकरिता बँकेने CBS/कोअर बँकिंग मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांची अंमल बजावणी करण्यात आलेली आहे. सार्वजनीक व खाजगी बँकांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी नवनवीन माहिती व तंत्रज्ञान अवगत करणे महत्वाचे असते.म्हणून आपल्या बँकेने नांदेड मध्ये सर्व प्रथम कोअर बँकिंग प्रणालीचा (CBS)चा अवलंब केला असून बँकेने आर. बी. आय.चे मान्यता प्राप्त श्यामराव विठ्ठल सहकारी बँकेचे Software घेतले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना आपले व्यवहार कोणत्याही शाखेतून करणे सोयीस्कर झाले आहे. तसेच बँकेने आपले स्वतःचे डाटा सेंटरची उभारणी केली आहे . विशेषत: नांदेड जिल्ह्यातील व ईतर जवळील लहान लहान बँका स्वतः डाटा सेंटर उभारू शकत नाही किंवा एवडा मोठा खर्च करू शकत नाहीत त्यामुळे त्या लहान बँकांना शंकर नागरी सहकारी बँकेच्या डाटा सेंटरचा उपयोग होऊ शकेल म्हणजेच "एक मेका साहाय्य करू | अवघे धरू सुपंथ " असा बंकेचा उद्देश साध्य होऊ शकेल . तसेच बँकेला या वर्षी IFS Code व MICR Code(मायकर कोड) स्वातंत्ररित्या प्राप्त झालेला आहे. व बँकेने आपल्या ग्राहकांना SMS Alert बँकिंग सुविधा प्रधान केलेली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना रोजच्या दैनंदिन व्यवहाराची माहिती SMS द्वारे प्राप्त होईल तसेच मागील कार्ययोजनेनुसार बँकेने आपल्या ग्राहकांना RTGS,NEFT,Sales Tax,Income Tax,Service Tax,Professional Tax च्या चालान भरण्याची सुविधा बँकेने देऊन आपल्या इतर उत्पन्नामध्ये वाढ केलेली आहे. तसेच ग्राहकांना या या वार्षिक कार्ययोजना मध्ये भारतातील कोणत्याही ATM` द्वारे पैसे काढण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देत आहोत.बँकेने कोअर बँकिंग प्रणालीमध्ये प्रवेश केला असल्यामुळे बँकेच्या व्यवसायात निश्चित वाढ झाली आहे.परंतु याची सर्वात मोठी जबाबदारी कर्मचारी व अधिकारी वर्गावर आहे. कारण या वार्षिक कार्ययोजनामध्ये बँक व्यवसाय वाढ व ग्राहक सेवा यावर कटाक्षाने भर देणार आहे.हे केले तर बँकेची उन्नती व प्रगती होईल.
बँकेने लोहा अर्बन बँक आपल्या बँकेमध्ये विलीनीकरण करून ठेवीदारांच्या नागरी बॅंकेवरील विश्वास कायम ठेवून ती शाखा अजून उत्कृष्ट प्रगती पथावर आहे.तसेच यावर्षी कार्ययोजना मध्ये मा.संचालक मंडळ यांच्या मंजुरीनुसार साई अर्बन को-ओप बँक लि.हद्गावाचे आपल्या बँकेमध्ये विलीनीकरण होऊ शकेल. कमवायला आणि टिकवायला अत्यंत अवघड गोष्ट म्हणजे ठेवीदारांचा विश्वास होय.आजच्या परिस्तिथी मध्ये ठेवीदारांचा विश्वास मिळवणे हि एक महत्वाची गोष्ट आहे.व ती बँकेने प्राप्त केली आहे.कारण शंकर परिवारामध्ये छोटे-छोटे ,ठेवीदार निवृत्त ठेवीदार(Senior Citizein) यांच्या संखेत भरपूर वाढ झाली आहे व आपली बँक पुढील काळामध्ये १०० कोटी ठेवीकडे प्रस्थान करीत असून या सर्व ठेवीदारांचा विश्वास कायम ठेवण्याकरिता मा.संचालक मंडळ व कर्मचारी वृंद यांना अधक परिश्रम घेणे आवशक आहे तसेच ठेवीदारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच पुढील प्रत्येक निर्णय,कृती,खर्च,कर्ज मंजुरी करणे आवशक आहे. अहवाल वर्षात बँकेने नवीन ठेव योजना काढलेल्या असून त्याला उत्तम प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे. त्या मध्ये " SNS ९४९ Days-१२% व्याजदर व " SNS ५०५ Days-११.६०% व १६० Days-१०% तसेच ग्राहकांच्या आग्रहास्तव बँकेने दीर्घ मुदती दाम दुप्पट व दाम तिप्पट ठेव योजना व सिनियर सिटीझनला ०.५०% ज्यादा व्याज अशा योजना काढलेल्या आहेत.वरील योजनेचे शाखेला उद्दिष्टे दिलेली असून व पुढील वर्षात (२०१५ - २०१६) ठेवी ११०.०० कोटी कर्ज ८० कोटी ढोबळ नफा २ कोटी ५० लाख , व जास्तीत जास्त बचत व चालू खाते उघडणे, भाग भांडवल मध्ये वाढ करणे व नेट एन.पी.ए. चे प्रमाण ०% ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.तसेच इतर उत्पन्नामध्ये वाढ करण्याकरिता बँक प्रयत्नशील असून या पुढील काळाकरिता आपणा सर्वाना सक्षम राहणे गरजेचे आहे.वरील उद्दिष्ट पार करण्याकरिता निश्चितच आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा करतो.